Ib Aanslag 2017
05 september 2019

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2020 worden de kaarten voor het arbeidsrecht opnieuw geschud als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2020 worden de kaarten voor het arbeidsrecht opnieuw geschud als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Bent u voldoende op de wijzigingen voorbereid? Wij adviseren u graag over de gevolgen en kunnen u helpen bij het uitvoeren van een WAB Impactscan. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen aan:

Langer bepaalde tijd

Door de WAB kunt u werknemers weer langer op basis van een contract voor bepaalde tijd laten werken. De duur van het totaal aan bepaalde tijd contracten wordt namelijk weer verruimd van 24 naar 36 maanden. Het maximale aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft 3. Bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst kunt u nu al slim inspelen op deze wijziging. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Oproepkrachten

Maakt u bijvoorbeeld gebruik van 0-uren of min-max-contracten, dan dient u onder andere rekening te houden met de volgende wijzigingen:

  • Ten minste 4 dagen van tevoren oproepen, maar nu ook ten minste 4 dagen van tevoren afzeggen
  • Kortere opzegtermijn voor de oproepkrachten
  • Verplicht aanbieden van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden

Transitievergoeding

Wist u dat met ingang van 1 januari 2020 vanaf de 1e dag een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd bent in plaats van pas na 2 jaar? Deze wijziging treedt met directe werking in per 1 januari 2020. Dit betekent dat u per die datum ook een transitievergoeding verschuldigd bent in geval van een proeftijdontslag of bij niet verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook wijzigt de opbouw van de transitievergoeding bij langdurige dienstverbanden.

Sociale premies

Per 1 januari 2020 komt de sectorale premie voor de Werkloosheidswet te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt het premiestelsel hervormd. Op alle flexibele arbeid is een hoge premie van toepassing, wat tot gevolg heeft dat flexibele arbeid fors duurder wordt (dus ook uitzendkrachten!). Enkel arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vast overeengekomen arbeidsduur komen in aanmerking voor een lage premie. Dit kan behoorlijke financiële gevolgen voor uw onderneming met zich meebrengen.

WAB Impactscan

Bent u klaar voor de invoering van de WAB? Wat zijn de gevolgen voor u en waar liggen kansen? Een goed inzicht krijgt u door middel van onze WAB Impactscan. Daarbij beoordelen we de impact van de WAB ten aanzien van bepaalde tijd contracten, oproepkrachten, transitievergoedingen en de sociale premies. Deze ‘basis’ WAB Impactscan kunnen we voor u uitvoeren tegen een vaste prijs.

Klik hier om de flyer in PDF te downloaden of neem contact op met een van onze arbeidsjuristen.


  • Megin van Kempen
  • m.kempen@crowefoederer.nl
  • 06 33 03 09 41
  • Martijn Moonen
  • m.moonen@crowefoederer.nl
  • 06 47 59 68 83