Special Miljoenennota 2019
18 september 2019

Special Miljoenennota 2020

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020 en dus ook het Belastingplan 2020.

In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders is vermeld.

  1. Tarieven
  2. Onroerend goed
  3. Ondernemers en ondernemingen
  4. Belastingheffing in privé
  5. Internationaal
  6. Vervoer en verduurzaming
  7. Btw
  8. Overige maatregelen

Mocht u na het lezen van de special miljoenennota 2020 nog met vragen zitten over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met één van onze belastingadviseurs op de vestiging bij u in de buurt.