Nuance Frank Bakker Website
01 januari 2019

Nuance 12: Column Frank Bakker - Markus Verbeek Praehep

We kunnen stellen dat de accountants in Nederland een hoog opleidingsniveau hebben. Maar wat zorgt er nu voor dat een nieuwe generatie accountants future proof wordt opgeleid?

Dat heeft niet zozeer met structuur maar met inhoud van de opleidingen te maken. We leven in een tijd waarin populisme, feitenvrije politiek en emoties winnen van het gezond verstand. Het is dan ook niet zo raar dat ook over dit onderwerp ongenuanceerde meningen te vinden zijn.

Accountancyopleidingen zouden hopeloos achterlopen op actuele ontwikkelingen als Big Data, Business Intelligence, Robotica, Artificial Intelligence, Cyber Security en Compliance. Is nuancering van dit beeld op zijn plaats of is het echt zo erg? En wat doen we er dan aan? Er zijn nogal wat stakeholders die zich met de inhoud van de opleidingen bemoeien. NBA, SRA, NOVAK, de beleidsmakers van de Commissie Eindtermen, RPO en alle betrokken freelance docenten die door de week met hun voeten in de figuurlijke modder staan. Het zou toch heel vreemd zijn als de actuele praktijk niet dagelijks terugkomt in de opleidingen.

De CEA heeft in de nieuwe eindtermen uitdrukkelijk extra aandacht besteed aan ICT, corporate governance en soft skills zoals adviesvaardigheden, maar er zijn zeker nog aanvullingen mogelijk. Waarom is dat dan nog niet gebeurd? Het antwoord is vrij eenvoudig. Een aantal opleidingen heeft een wettelijk voorgeschreven studiebelasting en dan geldt dus: „Als er iets bij komt, moet er ook wat af.” Vooral in dat laatste zijn we in de branche niet zo goed.

De specialistische opleiders Computrainen Markus Verbeek Praehep hebben elkaars expertise versterkt en hebben samen met Crowe Foederer een Leergang Introductie Toegepaste Data Science ontwikkeld, want over enkele jaren is Data Science onderdeel van ons vak geworden.

U kunt hier de volledige column met Frank Bakker van Markus Verbeek Praehep online lezen. Veel leesplezier.

Ook een exemplaar van de Nuance #12 ontvangen? Mail naar nuance@crowefoederer.nl.