Factsheet Ubo Register
22 mei 2019

Factsheet: UBO register | Private Clients

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ (“Wetsvoorstel UBO-register”) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel introduceert een register waarin de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (“UBO”) van Nederlandse vennootschappen en juridische entiteiten worden opgenomen. Het UBO-register zal deels publiekelijk toegankelijk zijn.

Het Wetsvoorstel UBO-register legt een identificatie en rapportage verplichting op aan Nederlandse vennootschappen en juridische entiteiten. Als Nederlandse vennootschap en juridische entiteiten worden onder meer aangemerkt:

  • Vennootschappen – De besloten vennootschap (BV) de naamloze vennootschap (NV) met uitzondering van vennootschappen met een beursnotering en 100% directe of indirecte dochtermaatschappijen daarvan.
  • Overige rechtspersonen – De coöperatie, de stichting en de vereniging.
  • Personenvennootschappen – de vennootschap onder firma (VoF), de commanditaire vennootschap (CV) en de maatschap.

Lees hier de volledige factsheet "UBO register". Heeft u na het lezen van de factsheet nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze specialist Arno Biemans. Hij helpt u graag verder!