Advieswijzer Fiscale eenheid
14 maart 2018

Advieswijzer Fiscale eenheid 2018

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.

De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod.

LET OP! Een recente uitspraak (22 februari 2018) van het Europese Hof van Justitie kan negatieve gevolgen hebben voor (bestaande) fiscale eenheden in de vennootschapsbelasting. Uiteraard hebben we deze uitspraak in de advieswijzer meegenomen. U leest er verderop meer over. 

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Op verzoek kan een holding (moedervennootschap) samen met een of meer dochtervennootschappen (werk-bv’s) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, maar fiscaal worden zij gezien als één belastingplichtige. De resultaten van de dochtervennootschap(pen) worden namelijk toegerekend aan de moedervennootschap.

Advieswijzer Fiscale Eenheid

In deze advieswijzer heeft u op hoofdlijnen kennis kunnen maken met de voor- en nadelen van de fiscale eenheid. De details maken het fiscale eenheidsregime ingewikkeld. Neem voor meer informatie contact op met onze specialist Bas Buytendijk. Wij kunnen u adviseren over het aangaan dan wel verbreken van een fiscale eenheid.