Advieswijzer Btw en Buitenland 2018
25 juni 2018

Advieswijzer Btw en Buitenland 2018

Als u als ondernemer goederen levert of diensten verricht, krijgt u te maken met btw-verplichtingen. Vragen als ‘Ben ik btw verschuldigd? Geldt er een vrijstelling? Welk tarief moet ik toepassen (0%, 6% of 21%)?’ zullen dan zeker de revue passeren.

Blijft u met uw prestaties binnen de Nederlandse grenzen, dan hoeft u zich over het algemeen alleen druk te maken over de Nederlandse btw-verplichtingen. Levert u echter ook over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan moet u zich ook verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen.

Waar en door wie is btw verschuldigd?

Om te bepalen waar (in Nederland of in het buitenland) btw verschuldigd is, is het essentieel om eerst vast te stellen waar de prestatie wordt verricht. Is dit in Nederland, dan heeft u te maken met Nederlandse btw-verplichtingen. Is dit in het buitenland, dan heeft u te maken met btw-verplichtingen in het buitenland.

LET OP! De plaats waar u zich bevindt op het moment dat u een prestatie verricht, is lang niet altijd de plaats waar voor de btw de prestatie verricht wordt. Maak daarom niet de vergissing om automatisch aan te nemen dat bijvoorbeeld een dienst die u in Nederland verricht ook daadwerkelijk in Nederland belast is.

De regels om vast te stellen waar de prestatie verricht wordt, zijn niet eenvoudig. Van belang is om in ieder geval onderscheid te maken tussen de levering van goederen en het verrichten van diensten. Voor beide categorieën gelden namelijk andere regels.

Advieswijzer Btw en Buitenland 2018

In de advieswijzer Btw en Buitenland 2018 wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op dergelijke btw-verplichtingen. Lees snel verder.

Heeft u na het lezen van de advieswijzer nog vragen, neem dan gerust contact op met onze specialist Rendall Hofman, hij helpt u graag verder!