Nuance Bas Buytendijk
18 december 2017

Nuance 08: Interview Bas Buytendijk

In de Verenigde Staten wordt al enige tijd gesproken over een verlaging van de belastingtarieven. 

Trump heeft zich daar al meerdere keren over uitgelaten, maar een deal leek ver weg. Op 2 november is vanuit de Amerikaanse Tweede Kamer (House of Representatives) een concreet voorstel gedaan dat zeker kans van slagen heeft. Medio november is dit voorstel door deze kamer goedgekeurd. Het omvat onder meer een aanzienlijke verlaging van het vennootschapsbelastingtarief, van 35 procent naar twintig procent. Tevens (en niet onbelangrijk) zullen Amerikaanse multinationals, die winsten in de vorm van cash in het buitenland (al ofniet in een fiscaal ‘paradise’) hebben ‘geparkeerd’, een eenmalige heffing van twaalf procent moeten voldoen over deze winsten. En dat zijn er nogal wat....

Om een voorbeeld te geven: Apple heeft volgens publieke informatie 246 miljard (!) USD aan dergelijke winsten in het buitenland staan. Totaal zou het gaan om ongeveer twee biljoen USD! ‘Going to an offshore paradise’ – het plaatsen van goed renderende activa (zoals intellectuele eigendom e.d.) in vrijwel lege tropische juridische hulzen – is een bekende en toegestane tak van sport in de VS.

Lees hier het volledige column van Bas Buytendijk. Heeft u na het lezen van het interview nog inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met onze specialist Bas Buytendijk, hij helpt u graag verder.