Nuance Column Johan Daams
15 mei 2017

Nuance 06 - Voorwoord Johan Daams

Al eeuwenlang is Nederland een handelsnatie. Sinds het ontstaan van de handelsmaatschappijen in het begin van de zeventiende eeuw zijn er tot nu toe veel Nederlandse ondernemingen, direct of indirect, betrokken bij internationale handel.

Het belang bij succesvolle handel is niet zozeer het hebben van de beste producten of grondstoffen, maar om dit te combineren met het investeren in relaties met opdrachtgevers en klanten. En dan bij uitstek langdurige relaties. Dat is toch iets wat de Nederlander in zijn algemeenheid onderscheidt en waar we gewoon erg goed in zijn. 

De maanden april en mei staan bij ons internationale netwerk in het teken van de ‘regional meetings’. Naast bijeenkomsten in Melbourne en Costa Rica voor respectievelijk Asia-Pacific en The Americas, is er ook voor EMEA (Europe, Middle-East and Africa) een regional meeting. Deze EMEA-bijeenkomst vindt dit jaar plaats in Amsterdam en wel van 10 tot 12 mei. Minstens 150 collega’s uit het Crowe Horwath netwerk, met name uit Europese landen, zullen dan onze gast zijn. Het congres heeft een belangrijk zakelijk karakter maar staat toch ook voornamelijk in het licht van het onderhouden van het grote aantal persoonlijke contacten met de andere partners in het netwerk. Deze persoonlijke contacten zijn voor ons van grote waarde om de internationale belangen van onze relaties zo optimaal mogelijk te behartigen. 

Het belang bij internationale dienstverlening is ook hier niet zozeer het enkel hebben van de beste adviezen en diensten maar om dit te combineren met sterke en langdurige relaties met onze buitenlandse collega’s. Iets waar we als kantoor en netwerk gewoon erg goed in zijn.

Artikelen Nuance 06:

 • Voorwoord Johan Daams
 • Interview met Geert Hurks
 • Interview met Bart Houben, Houben Worstenbrood
 • Column Hugo Everaerd
 • Interview met Theo Beks, ACA IT Solutions
 • Interview met Assia Mojaed, Impegno
 • Column Rianne Hidding
 • Interview met Michael Bruinsma, 999 games
 • Interview Sietse Broekema
 • Column Daniëlle van den Broek
 • Interview Johan Daams en Frank van der Vloed (CEO Philips Lighting Benelux), Foederer Talent Award 2.0
 • Interview Paul Bijvoet, Sinner