bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf
10 november 2017

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2017

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. 

Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet.

Is uw instelling een ANBI of SBBI?

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Uw vereniging of stichting kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en door de Belastingdienst als een ANBI is aangemerkt. Om een ANBI te kunnen
zijn moet aan een groot aantal voorwaarden en verplichtingen worden voldaan. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw adviseur.

LET OP! Een ANBI moet verplicht een groot aantal gegevens op een internetsite publiceren. Zorg dat uw vereniging of stichting aan deze verplichting voldoet!

De status ANBI heeft een groot aantal voordelen. Zo betaalt een ANBI geen schenk- of erfbelasting over schenkingen en erfenissen die zij gebruikt voor het algemeen belang, komt een ANBI in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting, bestaan er in de vennootschapsbelasting een aantal fiscale voordelen en zijn giften aan een ANBI onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

TIP! Een ANBI kan door door de Belastingdienst ook worden aangewezen als een culturele ANBI. Uw instelling moet dan voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Een culturele instelling kan gebruik maken van een aantal extra faciliteiten.

Klik hier om de volledige advieswijzer Verenigingen en Stichtingen te lezen. Heeft u na het lezen van de advieswijzer nog vragen, neem dan gerust contact op met onze specialist Marc Ubaghs