Getty Images 498369417 72Dpi
02 maart 2017

Advieswijzer Eigen woning in 2017 (update)

De hoofdpunten aangaande de eigen woning in 2017 op een rij.

Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (52%). Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod.

Bekijk hier de volledige advieswijzer: Eigen woning in 2017. Heeft u na het lezen van de advieswijzer nog vragen over uw eigen woning? Neem dan contact op met onze specialist Maarten Arts.