Nuance Johan Daams
10 november 2016

Nuance 04 - Voorwoord Johan Daams

Voor u ligt een nieuwe editie van onze Nuance, het magazine van Crowe Horwath Foederer, om u een inkijk te geven in ons kantoor en relevante zaken en ervaringen. Niet geheel toevallig draaien deze zaken veelvuldig om mensen.

Natuurlijk zijn er ook feiten en omstandigheden die het nieuws bepalen maar uiteindelijk is het mensenwerk die onze relaties met elkaar bepalen. Een belangrijke kernwaarde van onze organisatie is daarom, het willen zijn van een betrouwbaar werkgever, dat zich ook uit in het streven naar duurzame en langdurige dienstverbanden van onze medewerkers. Uiteraard lopen carrièrelijnen niet altijd gelijk met de ambities en verwachtingen en scheiden de wegen zich soms tussen ons en onze medewerkers, hetgeen in die situaties ook goed is. We hebben echter ook in het verleden afscheid genomen van medewerkers die met pensioen gaan, een niet alledaags verschijnsel in onze branche. Maar als we afscheid moeten nemen van een van ons door zijn of haar overlijden komt de wereld toch wel een beetje op zijn kop te staan. Na het overlijden eerder dit jaar van Bert Pulles, een van onze applicatiebeheerders, hebben we afgelopen weken ook afscheid genomen van Tjeu Blommaert. Tjeu was naast hoogleraar, schrijver van boeken en inspirerend spreker ook partner bij Crowe Horwath Foederer. Een groter contrast tussen personen bestaat er niet als tussen Bert en Tjeu. Bert een zeer weinig spraakzame stille kracht en Tjeu een bron van energie met een geweldig verbaal en presentatie vermogen. Ze hadden echter een belangrijke overeenkomst, ze waren beiden één van ons.

Het investeren in mensen brengt naast hele mooie ervaringen helaas ook teleurstellingen en verliezen met zich mee zoals het overlijden van Tjeu en Bert. Het blijft gelukkig mensenwerk en laten we met z’n allen zorgen dat we de relaties die we met elkaar hebben blijven koesteren.

Artikelen Nuance 04: